Dziękujemy!

Twoje dane zostały pomyślnie zapisane. Wkrótce otrzymasz pierwszy newsletter.

Dodaj komentarz


Nowa wizja rozwoju Polski zawarta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zakłada budowanie wizerunku naszego kraju jako atrakcyjnej, bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej. Obejmuje ona m.in. rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego, w tym sektora gospodarki turystycznej, a także koncentrację potencjału finansowego lokalnego biznesu na jednym, dużym i kompleksowym produkcie turystycznym. Przewiduje się uruchomienie zintegrowanego produktu turystycznego, umożliwiającego efektywne prowadzenie działań promocyjnych, co będzie stymulować ruch turystyczny i przyczyni się do wzrostu gospodarczego. W niniejszej książce autorzy proponują budowę zintegrowanego produktu turystycznego wokół idei miejskiej zrównoważonej turystyki oraz oferują narzędzia ewaluacyjne umożliwiające ocenę współpracy miasta z wyższymi uczelniami i korporacjami ICT we wdrażaniu pilotażowych rozwiązań. Na potrzeby publikacji stworzono listę potencjalnych pilotażowych projektów ICT wspierających strategię miejskiej zrównoważonej turystyki, m.in. budowy smart society w ramach projektów rewitalizacyjnych realizowanych na podobnej zasadzie, jak w korporacji Panasonic w Tokio czy Berlinie. Zaproponowano metodę oceny i hierarchizacji projektów ICT wspierających rozwój miejskiej zrównoważonej turystyki, pozwalającą oszacować wartość współpracy miasta z interesariuszami przy realizacji wspólnych projektów innowacyjnych. <p>Spis treści</p><p>Wprowadzenie 7 Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ Il. W POSZUKIWANIU ZRÓWNOWAŻONEJ SPECJALIZACJI TURYSTYCZNEJ DLA INTELIGENTNEGO MIASTA 19 1. Definicja inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego 19 2. Koncepcja inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego – przegląd wybranych zagadnień 25 2.1. Amalgamat turystyczny przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej w inteligentnym i zrównoważonym mieście 25 2.2. Rozszerzona rzeczywistość – nowy wymiar zrównoważonej turystyki 27 2.3. Znakowanie kodami QR – nowy wymiar oznakowania turystycznego 29 2.4. iBeacony w przestrzeni turystycznej miasta 30 2.5. Baza danych POI 32 2.6. Otwarte dane powiązane – siła napędowa dla innowacji w inteligentnym i zrównoważonym mieście 32 2.7. CitySDK – narzędzie do budowy aplikacji w inteligentnym i zrównoważonym mieście 33 2.8. Innowacyjne platformy P2P w zrównoważonej turystyce 35 3. Mapa drogowa do inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego 40 4. Łódź na drodze do zrównoważonej specjalizacji turystycznej 47 4.1. IBM Smarter City Challenge 47 4.2. Rower miejski – przykład infrastruktury zrównoważonej turystyki miasta 52 CZĘŚĆ II. ŚRODOWISKO AKADEMICKIE – INTEGRALNA CZĘŚĆ ŚRODOWISKA INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO KIERUNKU TURYSTYCZNEGO 55 1. Inicjatywy uniwersyteckie w inteligentnym i zrównoważonym mieście – wstępna analiza problemu 55 2. Odpowiedzialne badania i innowacje – nowy paradygmat w budowaniu zrównoważonej turystyki miasta 56 3. Koncepcja nowej rewolucji przemysłowej i jej wpływ na zrównoważoną turystykę 61 4. Nowy wymiar inteligentnych i zrównoważonych miast – idealne miasta 66 5. Żywe laboratoria zrównoważonej turystyki 70 6. Cyfrowe laboratorium analityczne zrównoważonej turystyki 72 7. Środowisko akademickie Łodzi na drodze do inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego 80 CZĘŚĆ III. ANALIZA PORTFELA PROJEKTÓW NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO KIERUNKU TURYSTYCZNEGO 85 1. Równoważenie portfela projektów zrównoważonej turystyki 85 1.1. Aktualny stan wiedzy w dziedzinie zarządzania portfelem projektów zrównoważonej turystyki 85 1.2. Innowacje w zrównoważonych modelach biznesu 90 1.3. Zrównoważona karta wyników jako narzędzie strategii zrównoważonej turystyki 93 2. Ocena wartości atrakcji turystycznych w inteligentnym i zrównoważonym mieście – wskaźniki zrównoważonego rozwoju 94 3. Ilustracyjny przykład zastosowania metod analityki zrównoważonego rozwoju w turystyce 106 Podsumowanie i kierunki dalszych badań 130 Literatura 131 Spis rysunków 141 Spis tabel 143 Objaśnienia 145 Aneks 1. Eksploracja procesów 151 Aneks 2. Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dla inteligentnych i zrównoważonych miast 155 Aneks 3. Konkurs Turystyka Jutra nadzorowany przez Światową Radę Podróży i Turystyki – komercyjne spojrzenie na zrównoważona turystykę 157</p>

Księgarnia internetowa Ravelo istnieje od 2002 roku i oferuje tanie książki, ebooki, podręczniki szkolne, książki dla dzieci, akcesoria, dekoracje do domu i ogrodu. Sklep zdobył szereg nagród i wyróżnień. W 2015 roku Ravelo zostało zwycięzcą e-Commerce Polska Awards 2015 w kategorii "Innowacja roku".

Zapraszamy na ravelo.pl, które cyklicznie oferuje promocje i wyprzedaże oraz udostępnia kody rabatowe. Sprawdź aktualną oferte książek i podręczników.
Strona Internetowa

Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Podobne produkty

x